Phần thưởng dành cho bất kỳ khách tham gia lựa chọn màu !

10 khách hàng may mắn đã hoàn thành lựa chọn màu theo sở thích của mình sẽ nhận được thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000vnd vào ngày 05/10 đến ngày 05/11 năm 2018.

Công ty sẽ chọn khách hàng theo ngẫu nhiên. Công ty sẽ gửi mã số thẻ trực tiếp cho khách hàng may mắn sau thông báo.

(Tỉnh-Thành phố-Huyện-Thị xã-Quận)
Vân Gỗ
Vân Giấy Dán Tường
Vân Đá
Vân Da
Vân Vải
Hoạt Hình